Stipendier

Klassisk musik
Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse i samarbete med Musikhögskolan i Malmö har glädjen att utlysa stipendier till studerande med klassisk inriktning inom områdena sång, violin/viola, piano och cello.
Inom området sång kan även de som har folklig inriktning komma ifråga.

Högskola och gymnasium
Stipendierna är indelade i två grupper – en för studerande på högskolenivå och en för studerande på gymnasienivå.

Stipendiernas inriktning
Stiftelsen skall tillgodose och främja vidareutbildningen av musikalisk ungdom inom instrumentgrupperna sång, violin/viola, piano och cello. Stipendierna riktar sig till studerande med klassisk inriktning.

För studerande på högskolenivå

Inom denna grupp utdelas 2024 fyra stipendier (sång, violin/viola, piano och cello) om vardera 100.000 kr till studerande vid musikhögskola eller motsvarande. Sökande skall vara svensk medborgare. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land.

För studerande på gymnasienivå

Inom denna grupp utdelas 2024 åtta stipendier (två inom vardera sång, violin/viola, piano och cello) om vardera 25.000 kr till studerande i sista årskursen i gymnasieskolan. Den sökande skall vara mantalsskriven i Skåne.

För ytterligare upplysningar samt information om ansökningsförfarandet hänvisas sökande till
Malmö Musikhögskolans hemsida: https://www.mhm.lu.se/samverkan/stipendier

Bedömningen utgår ifrån följande principer:
• att spelprovet ligger till grund för rangordning av de sökande
• att även vikt fästs vid de ändamål och motiv som redovisas i ansökan

Utdelning
Utdelningen äger rum i Anderslövs kyrka den 3 juni varje år. Stipendiaterna skall vara beredda att utan ersättning framföra ett soloverk i samband med utdelningsceremonin.

Utbetalning av stipendier
Stiftelsen ansvarar för utbetalning av samtliga stipendier. Erhållna stipendier rekvireras från stiftelsen efter den 3 juni.

Frågor?
Har du frågor om stipendierna kontaktar Du Johan Antoni  vid Musikhögskolan i Malmö, tel: 070 - 64 11 507.
E-post: johan.antoni@mhm.lu.se.