2013 års stipendiater

Stipendum på högskolenivå 2013

50.000:-


Sång - Helena Magnusson

Piano - Fredrik Schützer

Violin - Henrik Naimark Meyers

Cello - Andreas Lavotha

 

 

Stipendium på gymnasienivå 2014

20.000:-


Cello - Adriana Isaku

Piano -Liisa Veiderma

Violin - Alice Akhlaghi

Sång - Erik Espinoza-Ruiz Thornander

Piano - John Zhang

Violin - Felicia Möller

Sång - Ludvig Lundin

Cello - Filippa Hillrud