Om stiftelsen

Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse bygger på den företagsamhet och det engagemang som John grundlade och som sedan förvaltades av hans barn.

John E Andersson en av Anderslövs frontfigurer under 1900-talets första halva.


Jenny och Clara
Tillsammans med hustrun Jenny fick John tre barn: Hans, Inga och Lars. Efter att Jenny 1918 avlidit i Spanska sjukan gifte John om sig med Clara (född Lundell) från Norrköping. Hon blev hans livskamrat i 20 år.


Andra hustrun Clara, kallad Claire av familjen, uppfostrade barnen som sina egna och blev Johns livskamrat i 20 år.


Idén till en stiftelse
Inga och Lars stannade kvar i barndomshemmet i Anderslöv och drev efter faderns död rörelsen vidare, nu med tonvikt på olja. Och det var deras tankar om en stiftelse, som sakta växte fram och som nu förverkligas av John Anderssons barnbarn.


 

John E Andersson (1881—1967) föddes i Skivarp, där han började sin affärsbana i sin bror A H Anderssons affär. År 1905 kom han till Anderslöv där han övertog en spannmålsfirma som han senare utvidgade till en grossiströrelse. År 1908 blev han även VD i AB Ljus & Kraft. Utöver sina egna verksamheter hade han ledande poster i nio olika företagsstyrelser.

Trots den omfattande affärsverksamheten var John drivande inom en mängd skilda områden och var bland annat ordförande i hälsovårdsnämnden, brandstyrelsen, municipalfullmäktige och landstormsföreningen i Anderslöv och engagerade sig dessutom i styrelsen för samrealskolan i Anderslöv.

Stort engagemang
Trots - eller kanske tack vare - sitt intensiva engagemang kunde man vid hans 60-årsdag konstatera att han ”bevarat den jovialitet, den urskånska trygghet och det ljusa lynne som präglade hans ungdom”.


Hustrun Jenny dog 35 år gammal i den fruktade pandemin Spanska sjukan 1918. Då var barnen endast 4, 7 och 9 år gamla.

 

Musiken självklar
Familjen präglades av Johns affärsliv och hans stora engagemang i Anderslöv och bygden. Men musiken fanns på ett självklart sätt närvarande i familjelivet. När släkten träffades spelade och sjöng man tillsammans. Barnen fick lära sig spela piano och fiol och John spelade själv cello.


Syskonen Andersson Sittande på armstödet äldste sonen Hans, som utbildade sig till tandläkare, i soffan: Inga och Lars som övertog verksamheten efter faderns död 1967.

 

Gluntarna
När släkten träffades spelades och sjöngs bland annat ur "gluntarna", en sångcykel för baryton, bas och piano med text och musik av Gunnar Wennerberg. Den tillkom 1847-1850 och skildrar det samtida studentlivet vid Uppsala universitet. (ur Wikipedian)

Musikhögskolan i Malmö
Stipendierna administreras i samarbete med Musikhögskolan i Malmö och utdelningen i samarbete med Anderslövs församling.

Stiftelsens styrelse
Stiftelsens styrelse består idag av ordförande Mikael Ottosson, Ingrid Andersson och Eva Andersson.